Hướng Dẫn Sửa Các Lỗi Thường Gặp Của Biến Tần Hiệu Quả Nhất

Huy quang chuyên sửa biến tần, sửa Drive Servo, Dc, khởi động mềm,... Tại Tp Hồ chí Minh, Bình Dương, Bình phước, Đồng Nai,... Hướng dẫn xử lý các lỗi thường gặp ở biến tần.

Quy trình kiểm tra hướng dẫn sửa một số lỗi thường gặp ở biến tần mà một số hãng đưa ra như sau:

quy trình sửa biến tần
Quy trình check sửa biến tần

 - Tuy nhiên để có cái nhìn sơ bộ về biến tần mời bạn tham khảo bài viết cấu tạo bên trong của biến tần.

 - Tùy theo sở thích của người lập trình thích quy định quy ước như vậy. Hay nói cách khác mỗi hãng sản xuất họ có một cách quy ước riêng, không thích đụng hàng.

 - Hoặc sợ mang tiếng học theo.

 - Nhưng tóm lại nó chỉ là các lỗi chung, và cách sửa các lỗi biến tần thường gặp như sau:

I. Lỗi không lên nguồn.

Nguyên NhânBiện Pháp Khắc Phục
 1. Mất nguồn cung cấp đầu vào.
 2. Các loại biến tần châu âu thường người ta sẽ sử dụng nguồn cấp điều khiển riêng, nguồn động lực riêng.
 3. Có thể sử dụng là nguồn Dc 24v hoặc nguồn 1 pha 220v.
 1. Tiến hành đo nguội kiểm tra các đầu vào đầu ra có chạm chập với nhau không? Có bị pha chạm vỏ không? Có đầu vào đầu ra nào chập với +/- DC bus không?. Nếu có yêu cầu không bật điện.
 2. Đọc lại tài liệu đi kèm. 
 3. Kiểm tra Các Cb. Cầu chì có trên tủ. Quan sát vị trí các bóng đèn Led có trên biến tần. Sử dụng đồng hồ đo kiểm tại vị trí cấp nguồn biến tần. Do nguồn cấp Dc Bus trên biến tần đã có đủ chưa? Nếu nguồn cấp đã đủ mà biến tần vẫn không lên nguồn thì lập tức tắt nguồn.
 4. Tháo vỏ kiểm tra cầu chì bên trong, kiểm tra mạch nguồn.
 5. Thay tụ nguồn. Đưa biến tần cho người có chuyên môn cao.

II. Lỗi PoFF, hoặc có hiện tượng đơ load lại dữ liệu liên tục.

Nguyên NhânBiện Pháp Khắc Phục
 1. Nguồn cấp không đủ. Tụ bị lão hóa.
 2. Tiếp điểm CB, contactor kém, đấu dây bị cấn không tốt, đứt cầu chì động lực trong biến tần.
 3. Quạt gió chết, chập, mạch nguồn chạy sai.
 1. Nguồn cấp, cầu chì động lực, kiểm tra nguồn 24vdc hoặc 10vdc trên board điều khiển có đúng và ổn định không?
 2. Gọi người có chuyên môn cao hơn tư vấn.

III. Lỗi thấp áp Uv.

Nguyên NhânBiện Pháp Khắc Phục
 1. Cấp nguồn chưa đúng. Nguồn cấp bị yếu. Mất 1 pha đầu vào.
 2. Tụ bị lão hóa.
 3. Tiếp điểm CB, contactor kém. đấu dây bị cấn không tốt.
 4. Nhiễu tác động.
 1. Kiểm tra nhãn mác- cấp đúng giá trị nguồn.
 2. Kiểm tra mạch động lực CB, contactor siết lại các đầu dây. 
 3. Kiểm tra lại thông số cài đặt. Cho mô tơ chạy có tải, đồng thời đo +/- DC bus đã đúng, đủ chưa (khoảng = +/- 15% Vin x 1,414) VDC.
 4. Kiểm tra lịch sử lỗi, xem giá trị điện áp thực biến tần đang đọc được.
 5. Sử dụng thiết bị đo vẽ đồ thị theo dõi.
 6. Thay biến tần khác thử. Thay tụ đọc DC bus, thay Opa đọc dc bus, sửa lại mạch ref.

IV. Lỗi mất pha đầu ra, đầu vào. 

Nguyên NhânBiện Pháp Khắc Phục
 1. Tiếp điểm CB, contactor tiếp xúc pha kém. vị trí đấu dây, đầu cos tiếp xúc không tốt (với biến tần công suất lớn đây là nguyên nhận gây nóng chảy dây, cháy CB, contactor).
 2. Mạch đo pha bị sai.
 1. Kiểm tra lại CB, contactor,  đầu cos,  siết lại dây.
 2. Sử dụng đồng hồ hồ đo kiểm các pha đầu vào. Sử dụng thiết bị đo vẽ đồ thị theo dõi. Coi nguồn cấp nó có đúng giá trị định mức không? Nó cho phép sai lệch +/-15%.
 3. Cài đặt lại bỏ lỗi mất pha. Sử dụng biến tần khác thay thế thử.

V. Lỗi quá áp OV.

Nguyên NhânBiện Pháp Khắc Phục
 1. Cấp sai nguồn.
 2. Cài đặt sai, thời gian giảm tốc ngắn.
 3. Điện áp trả về từ motor. Mô tơ chạm vỏ (Biến tần Veichi).
 4. Hư khối xả, điện trở xả.
 5. Nhiễu do sử dụng trong mạng điện với thiết bị có công suất lớn như lò cao tần, máy hàn. Mô tơ công suất lớn vận hành trực tiếp.
 6. Mạch đo lường của biến tần sai, Điện áp tham chiếu sai.
 7. Tụ bị giảm giá trị điện dung.
 1. Kiểm tra nhãn mác- cấp đúng giá trị nguồn.
 2. Cài thời gian giảm tốc kéo dài từ cao về thấp.
 3. Kiểm tra điện trở xả, đo áp hai đầu điện trở xả, kẹp Ampe điện trở xả. Thay module điện trở xả khác.
 4. Kiểm tra lịch sử lỗi.
 5. Cài đặt lại ngưỡng bắt đầu kích họat xả, thời gian xả, công suất xả.
 6. Tháo dây mô tơ chạy thử.
 7. Tiến hành tiếp đất đất cho tủ điện và biến tần.
 8. Gắn bộ lọc nhiễu.
 9. Đo lại trị điện dung của tụ.
 10. Sử dụng thiết bị đo vẽ đồ thị theo dõi.
 11. Đập đi, lấy con khác thay thử.
 12. Gọi điện nhờ người có chuyên môn cao hơn nhờ tư vấn.

VI. Lỗi quá dòng OC.

Nguyên NhânBiện Pháp Khắc Phục
 1. Dòng cấp ra cho Mô tơ làm việc >= 160 - 180% cài đặt trong biến tần.
 2. Chết công suất, Mạch bảo vệ IGBT báo về.
 3. Cài đặt sai. quán tính tải lớn.
 4. Motor bị kẹt. chậm pha đầu ra. mất pha đầu ra, Mô tơ chạm vỏ. Tải quá nặng, kẹt tải.
 5. Nhiễu tác động đến mạch đo lường, vi xử lý.
 6. Biến dòng và mạch biến dòng đo sai. Mạch tham chiếu sai.
 1. Kiểm tra nhãn Mác mô tơ và biến tần.
 2. Kiểm tra dây đấu, giảm tải mô tơ. điều chỉnh thời gian tăng, giảm tốc.
 3. Chạy Motor không tải, Dùng Ampe kẹp đo dòng so sánh với giá trị hiển thị trong biến tần. Kiểm tra giá trị Min-Max ampe kẹp đo được.
 4. Kiểm tra lại lịch sử lỗi.
 5. Cài đặt lại biến tần.
 6. Tiến hành tiếp đất cho motor cho tủ điện và biến tần.
 7. Thay mạch kích IGBT, Thay IGBT, Hiệu chuẩn lại biến dòng, thay biến dòng.
 8. Thay biến tần khác thử.
 9. Gọi điện nhờ người có chuyên môn cao hơn nhờ tư vấn.

VII. Lỗi ngắn mạch Sc.

Thực hiện giống lỗi Oc.

Giản đồ sửa chữa biến tần lỗi oc
Cách xử lý khi biến tần lỗi quá dòng

VIII. Lỗi quá tải mô tơ OL.

Nguyên NhânBiện Pháp Khắc Phục
 1. Dòng cấp ra cho Mô tơ làm việc trong khoảng từ 100- 140% giá trị cài định mức trong biến tần, trong thời gian 30 giây đến 2 phút.
 2. Cài đặt sai.
 3. Motor bị kẹt. Tải bị kẹt, quá nặng.
 4. Mạch đo lường sai. mạch ref sai.
 5. Nhiễu tác động.
 1. Do áp đầu ra. Kiểm tra lịch sử lỗi.
 2. Dùng ampe kẹp đo rồi so sánh với giá trị đang báo trong biến tần.
 3. Kiểm tra giá trị Min-Max ampe kẹp đo được.
 4. Cho biến tần chạy không có mô tơ báo lỗi không?.
 5. Chạy mô tơ không tải.
 6. Thử cài lại thời gian tăng, giảm tốc.
 7. Do cách điện mô tơ.
 8. Tiến hành tiếp địa cho tủ điện, vỏ mô tơ, vỏ biến tần. 
 9. Thay mạch kích IGBT, Thay IGBT, Hiệu chuẩn lại biến dòng, thay biến dòng.
 10. Thay mô tơ khác, thay bien tan khác.
 11. Gọi điện nhờ người có chuyên môn cao hơn nhờ tư vấn.

IX. Lỗi tải biến tần OL.

Nguyên NhânBiện Pháp Khắc Phục
 • Dòng cấp ra cho Mô tơ làm việc trong khoảng từ 100- 140% giá trị cài định mức mà biến tần ghi trên mác, trong thời gian 30 giây đến 2 phút.
 • Cài đặt sai.
 • Chọn sai công suất biến tần- mô tơ.
 • Motor bị kẹt. Tải bị kẹt, quá nặng.
 • Mạch đo lường sai. Mạch ref sai. Nhiễu tác động.
Làm giống cách báo lỗi quá tải mô tơ OL.

X. Lỗi cảnh báo, lỗi thiếu tải LL.

Nguyên NhânBiện Pháp Khắc Phục
 1. Dòng cấp cho mô tơ chạy nhỏ hơn giá trị hạn mức cài trong biến tần, cài đặt sai, mạch đo lường sai. 
 1. Cài đặt lại, dùng thiết bị đo chuẩn đo để so sánh.
 2. Kiểm tra giá trị đọc trong biến tần.
 3. Thay biến tần khác.
 4. Gọi điện nhờ người có chuyên môn cao hơn nhờ tư vấn.

XI. Lỗi chạm đất GF.

Nguyên NhânBiện Pháp Khắc Phục
 • Mạch do cộng tổng dòng trung bình 3 pha khác 0, hoặc vượt 1 giới hạn cho phép.
 • Có 1 trong 3 biến dòng đọc được giá trị lệch quá xa so với 2 cái còn lại.
 • Mạch biến dòng Dc đo được lớn hơn ngưỡng cho phép (giống trong CB chống giật).
 • Mạch hồi tiếp điện áp không đọc được điện áp của ít nhất 1 pha đầu ra.
 • Chết IGBT đầu ra, Đứt cầu chì DC bus.
 • Mô tơ bị bụi bẩn ẩm gây chạm vỏ. dây mô tơ bị ẩm chạm đất.
 • Nhiễu tác dộng, Biến tần bị điên.
 1. Kiểm tra lịch sử lỗi.
 2. Tháo dây mô tơ chạy thử, đo kiểm điện áp các pha đầu ra.
 3. Kiểm tra lại dây mô tơ.
 4. Tiến hành đo cách điện mô tơ, biến tần.
 5. Thay mô tơ khác dùng ampe kẹp đo dòng 3 pha.
 6. Thay biến dòng.
 7. Thay biến tần khác.

 

 1. Thay biến tần khác.

XII. Lỗi quá nhiệt Oh.

Nguyên NhânBiện Pháp Khắc Phục
 1. Biến tần đo được nhiệt độ quá 70 độ C.
 2. Tủ kín gió không khí không lưu thông.
 3. Để biến tần gần nguồn nhiệt.
 4. Dòng làm việc cao.
 5. Chết quạt gió, quạt gió bị kẹt.
 6. Chưa chạy máy bơm, bộ phận làm mát giải nhiệt bằng nước.
 7. Đế nhôm biến tần bụi bẩn giải nhiệt kém hiệu quả.
 8. Keo giải nhiệt bị khô, mạch đo nhiệt bị sai.
 1. Kiểm tra nhiệt hiển thị trong biến tần.
 2. Kiểm tra dòng tải làm việc liên tục.
 3. Kiểm tra nhiệt đế nhôm coi có nóng thật không?
 4. Kích hoạt bộ phận giải nhiệt.
 5. Kiểm tra quạt gió, thay quạt gió, tăng cường quạt gió, tăng cường giải nhiệt.
 6. Thay keo giải nhiệt.
 7. Di chuyển cách ly nguồn sinh nhiệt.
 8. Thay thế biến tần khác.
 9. Gắn điều hòa. 

XIII. Lỗi động từ bên ngoài Ef.

Nguyên NhânBiện Pháp Khắc Phục
 1. Tính năng EF được cài đặt.
 2. Nó được người dùng kích hoạt bởi chọn input digital hoạc từ nội các hàm logic mở rộng trong biến tần.
 1. Đọc lại tài liệu, truy vết từ nhóm thông số input, kiểm tra khối logic cho người cài đặt

XIV. Lỗi STO, hoặc cảnh báo.

Nguyên NhânBiện Pháp Khắc Phục
 1. Tính năng Safety được người dùng kích hoạt.
 2. Mất nguồn cấp chân Safety.
 1. Đọc lại tài liệu, tìm kiếm tính năng Safety.
 2. Tiến hành đo nguồn cấp chân Safety truy vết.

Trên đây tôi đã trình bày và hướng dẫn các bạn tìm nguyên nhân, và xử lý một số lỗi mà khi sử dụng, vận hành. Ngay cả các bạn kỹ thuật nắp đặt biến tần mới cũng bị mắc phải mà chưa biết cách xử lý.

Chú ý: Bài sẽ tiếp tục bổ xung thêm trong thời gian tới..

Huy Quang chuyên sửa biến tần các loại tại Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai,...

 - Huy Quang với phương châm lấy chất lượng là bộ mặt. đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp hơn 10 năm kinh nghiệm sửa chữa thiết bị trong lĩnh vực Tự động hóa.

 - Chuyên sửa driver servo, trên toàn quốc, hỗ trợ lấy hàng ở khu vực lân cận Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai,...

Dịch vụ sửa biến tần tại Huy Quang.

 - Tại huy quang chúng tôi sửa chữa được lỗi của tất cả các hãng. Thế mạnh của chúng tôi là các dòng biến tần thương hiệu Châu Âu, và các dòng biến tần công suất lớn.

 1. Dịch vụ sửa chữa biến tần trực tiếp tại nhà máy. Bảo trì biến tần.
 2. Bảo hành biến tần cho nhiều hãng đang phân phối ở Việt Nam.
 3. Chuyên sửa biến tần 690V.
 4. Sửa biến tần trung thế.

 - Các hãng châu âu: Sew, ABB, Danfoss, Vacon, Parker , B&R Acopos, Lenze i500/i550, Lenze 8200 vecter/ motec, Lenze 8400 vecter/ motec, Rexrorth, Baumuler, Siemens, EMERSON, Altivar...

 - Các hãng của nhật + hàn: Fuji Yaskawa, Mitsubishi, Sanyo denki, Omron, Panasonic, Ls …

 - Các Hãng trung Quốc+ Đài loan : Detta, Invt, Veichi, SUMO, Nidec, Fuling, Inovance, DELIXI, Sako SKI, Kcly KOC, PowTech, PowTran..

 - Các loại biến tần năng lượng mặt trời, hệ thống hòa lưới: ABB, SMA, Goodwe, Growatt, Invt, MeGasun, Senergy, Sunggrow, Fronius, Nlixin, HBDtech...

Nhận sửa chữa biến tần của tất cả các hãng: 

 1. Các hãng châu âu: B&R Acopos, Lenze 9400, Lenze 8400, Lenze 9300, Rexrorth, Baumuler, Siemens, EMERSON,...
 2. Các hãng của nhật + hàn: FANUC, Yaskawa, Mitsubishi, Sanyo denki, Osai, Omron, Panasonic, Ls,...
 3. Các Hãng trung Quốc+ Dài loan : Detta, Invt, Veichi, Adtech, leadshine, Shanghai các dòng theo máy ép nhựa, CNC của trung quốc,..

Một số hình ảnh sửa biến tần tại Huy Quang.

 - Tối Ưu hiết các tính năng sẵn có của biến tần, Servo driver thiết bị, và đề cao tính An toàn, kế thừa phát triển mở rộng về sau. Giúp việc kế thi công, lắp đặt tủ điện giảm rất nhiều chi phí trong việc mua sắm thêm thiết bị, nhân công vận hành cho nhà máy và người dân sử dụng.

 - Với dịch vụ sửa biến tần tại Huy Quang giúp khách hàng tiết kiệm đến 70% so với chi phí đầu tư mua mới.

 - Bảo hành từ 3- 6 tháng cho mọi thiết bị được sửa chữa. can kết hoàn tiền nếu trong quá trình bảo hành có lỗi phát sinh mà huy quang không sửa được.

Cam kết với khách hàng khi chọn dịch vụ sửa biến tần tại Huy Quang.

 1. Chi phí sửa biến tần luôn có giá tốt nhất thị trường, giá sửa không quá 30% giá trị sản phầm.
 2. Thông báo xin ý kiến của khách hàng trước khi sửa chữa thay thế.
 3. Linh kiện thay thế chính hãng.
 4. Hoàn tiền 100% chi phí sửa chữa nếu trong thời gian bảo hành bị hỏng lại.
 5. Tư vấn, sử lý sự cố miễn phí 100% sau sửa chữa.
Đánh giá
Chọn đánh giá của bạn

Bài viết khác

Bảng Mã Lỗi Biến Tần Rexroth | Đầy Đủ | Chi Tiết Nhất
Bảng Mã Lỗi Biến Tần Rexroth | Đầy Đủ | Chi Tiết Nhất

Tài liệu chi tiết các lỗi biến tần Rexroth VFC 3610, VFC 5610,...

Bảng Mã Lỗi Servo Driver Toshiba | Đầy Đủ | Chi Tiết Nhất
Bảng Mã Lỗi Servo Driver Toshiba | Đầy Đủ | Chi Tiết Nhất

Tài liệu chi tiết lỗi Servo Driver Motor Toshiba VLASX, VLAST, VLNBX,,...

Hướng Dẫn Cài Đặt Biến Tần Parker Manual Tiếng Việt
Hướng Dẫn Cài Đặt Biến Tần Parker Manual Tiếng Việt

Tài liệu chi tiết thông số cài đặt biến tần Parker AC10, AC15,...

Bảng Mã Lỗi Biến Tần Parker | Đầy Đủ | Chi Tiết Nhất
Bảng Mã Lỗi Biến Tần Parker | Đầy Đủ | Chi Tiết Nhất

Tài liệu chi tiết lỗi biến tần Parker AC10, AC15, AC20, AC30,...

Bảng Mã Lỗi Servo Drive Shihlin | Đầy Đủ | Chi Tiết Nhất
Bảng Mã Lỗi Servo Drive Shihlin | Đầy Đủ | Chi Tiết Nhất

Tài liệu chi tiết lỗi Servo Drive Motor Shihlin SDA, SDB, SDE, SDH,......

Hướng Dẫn Cài Đặt Biến Tần, Servo Drive Emerson Manual Tiếng Việt
Hướng Dẫn Cài Đặt Biến Tần, Servo Drive Emerson Manual Tiếng Việt

Tài liệu chi tiết thông số cài đặt biến tần, Servo Drive Motor...

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN HUY QUANG
Zalo
Hotline