Sửa Servo Delta | Lỗi Servo Delta | Sửa chữa lỗi | Tư vấn giải pháp

Huy Quang chuyên sửa servo delta VFD - V, S, M, L, F, EL, E, B, C2000, CP2000, CT2000, EL - W, ME300, MH300, MS300,... Lỗi servo delta ASDA B2, ASDA AB, ASDA A2, ASDA B

- Cấu tạo của biến tần delta cũng giống như các dòng biến tần phổ biến hiện tại nên khi sửa servo detta cũng vậy.

 • Mạch chỉnh lưu: Sử dụng đi ốt sóng toàn phần, là bộ phận đầu tiên trong quá trình chuyển đổi tần số của dòng điện.
 • Tuyến dẫn một chiều: Đây thực chất là 1 tụ điện, bộ phận lưu giữ nguồn điện đầu vào và chỉnh lưu. Bộ phận này lưu trữ được điện năng tương đối lớn.
 • IGBT: Có chức năng tạo ra xung điện từ nguồn điện được lưu trữ trong tụ điện, IGBT được bật tắt tự động.
 • Bộ kháng điện xoay chiều: Là cuộn cảm trữ năng lượng để chống sự thay đổi đột ngột của nguồn điện.
 • Điện trở hãm: Bộ phận tiếp nhận lượng điện dư thừa sau khi được thay đổi bằng cách chuyển đổi điện năng thành nhiệt năng.

- Biến tần Delta hoạt động đơn giản trên nguyên lý: Máy hoạt động nguồn điện cần chuyển đổi đi vào trong̣ ̣(nguồn điện 1 pha hay 3 pha) > được chỉnh lưu bằng diot sóng toàn phần và tụ điện. > Dòng điện đi tiếp vào - IGBT nhờ chế độ rộng xung của IGBT dòng điện được biến đổi từ 1 pha thành 3 pha đối xứng. Hiện nay, thiết bị biến tần Delta được cải tiến hiện đại hơn với bộ xử lý bán dẫn có khả năng giảm bớt tiếng ồn.

Các kí hiệu Lỗi Servo Delta thường thấy.

 - Kí hiệu biến tần Delta báo lỗi khi gặp các sự cố: quá dòng (oc) , ov (quá áp trên DC bus), oH (quá nhiệt), Lv (lỗi thấp áp), oL (lỗi quá tải), oL1 (lỗi quá tải) , oL2 (lỗi quá tải), ocA  (quá dòng khi tăng tốc), ocD (quá dòng khi giảm tốc), ocn (quá dòng khi chạy), EF (cổng EF được bật), cF1 (IC nội không được nạp chương trình), cF2, cF3, HPF (lỗi phần cứng), codE (lỗi phần mềm), cFA (lỗi tăng/ giảm tốc), GF (lỗi chạm đất), CE1 (Lỗi truyền thông).

 • Biến tần báo lỗi OV ( Over Voltge ) tức là quá áp,cần phải kiểm tra điện áp cấp, hoặc điện áp DC bus .
 • Biến tần báo lỗi OL ( Over Load ) là lỗi quá tải. Cần kiểm tra phía motor có vấn đề gì không,có bị kẹt không….
 • Biến tần báo lỗi OH ( Over Heat ) là lỗi quá nhiệt. Cần kiểm tra nhiệt độ môi trường có nóng quá không, quạt biến tần còn hoạt động không….

 - Danh sách lỗi servo delta mà khi thường thấy: OH1, OH2, LV, OL, OL1, OL2, HPF1, HPF1, HPF3, HPF4, OCA, OCD, OCN, CF1.0, CF1.1, CF2.0, CF2.1,CF3.0, CF3.1,CF3.2,CF3.3, CF3.4, CF3.5, CF3.6, CE, FBE, PHP, DEB, ACL, CE01, CE02, CE03, CE04, CE05, CE010, CE01, OT1, OT2, OH3, OCC, OVA, OVN, OVD, OVS, LVA, LVD, LVN, LVS, CF1, CF2, CF3, AFE, PGF1, PGF2, PGF3, PGF4ECE, EF, CE1, CE2, CE3, CE4, CAdE, CSYE, TRAP, OPHL, PGF5, HPF1, HPF2, HPF3, HPF4, ACL. 

 • bien_tan_detta
  Sửa biến tần Delta

Cách Sửa Servo Delta khi gặp các lỗi sau.

 - Sau nhiều năm kinh nghiệm sửa servo delta Huy Quang xin chia sẻ hướng xử lý khi gặp các lỗi dưới đây.

 - Đây là một số mã lỗi nguy hiểm trong biến tần delta, servo delta và một số hãng khi biến tần báo lỗi Quý khách hàng cần tra theo mã lỗi và tìm cách khắc phục tránh tình trạng Reset mã lỗi. Cưỡng bức biến tần sẽ gây ra tình trạng nổ biến tần.

Lỗi OCA (Oc at accel).

 - Lỗi quá dòng khi biến tần, servo tăng tốc: Giá trị dòng ngõ ra vượt quá giới hạn cài đặt định mức của trong servo, biến tần khi tăng tốc.

 - Hướng xử lý.

 • Ngắn mạch ngõ ra động cơ: kiểm tra cách điện trên đường dây ngõ ra.
 • Thời gian tăng tốc quá ngắn: Tăng thời gian tăng tốc
 • Công suất biến tấn, servo quá nhỏ: Thay thế biến tần, servo có công suất lớn hơn.

Lỗi ocd (Oc at decel): Quá dòng khi giảm tốc.

 - Giá trị dòng ngõ ra vượt quá giới hạn cài đặt định mức trong biến tần, servo khi giảm tốc:

 - Hướng xử lý.

 • Ngắn mạch ngõ ra động cơ: kiểm tra cách điện trên đường dây ngõ ra.
 • Thời gian giảm tốc quá ngắn: Tăng thời gian giảm tốc trong biến tần, servo.
 • Công suất biến tấn quá nhỏ: Thay thế biến tần, servo có công suất lớn hơn.

Lỗi ocn (Oc at normal SPD): Lỗi quá dòng khi đang hoạt động ổn định.

 - Dòng điện ngõ ra vượt quá giới hạn định mức trong biến tần, servo ở tốc độ cố định.

 - Hướng xử lý.

 • Ngắn mạch ngõ ra động cơ: kiểm tra cách điện trên đường dây ngõ ra.
 • Tải động cơ tăng đột ngột: kiểm tra tải động cơ.
 • Công suất biến tần, servo quá nhỏ: Thay thế biến tần, servo có công suất lớn hơn.

Lỗi ocS (Oc as stop).

 - Hư phần cứng của mạch dò dòng. Liên hệ với trung tâm sửa servo delta tại đây.

Lỗi GFF (Grround fault): Lỗi chạm đất.

 - Khi có một hoặc nhiều pha ngõ ra bị chạm đất, dòng ngắn mạch vượt quá 50% dòng định mức của biến tần, servo, phần nguồn của biến tần có thể bị hư hỏng.

 - Ghi chú: Bảo vệ ngắn mạch được sử dụng để bảo vệ thiết bị, không phải bảo vệ con người.

 - Hướng xử lý.

 • Kiểm tra dây nối giữa biến tần, servo và động cơ có bị ngắn mạch hay chạm đất.
 • Kiểm tra IGBT nguồn có bị hư hỏng trong biến tần, servo.
 • Kiểm tra cách điện ngõ ra của đường dây.

Lỗi occ (Short Circuit).

 - Lỗi ngắn mạch giữa cầu trên và cầu dưới của IGBT: Liên hệ với trung tâm sửa servo delta tại đây.

Lỗi ovA (Ov at accel).

 - Lỗi quá áp DC-BUS khi tăng tốc: (230V: DC 450V; 460V: DC 900V).

 - Hướng xử lý.

 • Kiểm tra điện áp ngõ vào có nằm trong giới hạn định mức của biến tần, servo.
 • Kiểm tra điện áp đỉnh.
 • Nếu quá áp DC-BUS từ điện áp tái sinh, thì phải tăng thời gian giảm tốc hoặc gắn thêm điên trở xả.

Lỗi ovd (ov at decel).

 - Lỗi quá áp DC-BUS khi giảm tốc: (230V: DC 450V; 460V: DC 900V).

 - Hướng xử lý.

 • Kiểm tra điện áp ngõ vào có nằm trong giới hạn định mức của biến tần, servo.
 • Kiểm tra điện áp đỉnh.
 • Nếu quá áp DC-BUS từ điện áp tái sinh, thì phải tăng thời gian giảm tốc hoặc gắn thêm điên trở xả.

Lỗi ovn (ov at normal SPD).

 - Lỗ quá áp DC-BUS ở tốc độ cố định: (230V: DC 450V; 460V: DC 900V).

 - Hướng xử lý.

 • Kiểm tra điện áp ngõ vào có nằm trong giới hạn định mức của biến tần, servo.
 • Kiểm tra điện áp đỉnh.
 • Nếu quá áp DC-BUS từ điện áp tái sinh, thì phải tăng thời gian giảm tốc hoặc gắn thêm điên trở xả.

Lỗi ovS (Ov at stop).

 - Lỗi hư phần cứng mạch dò áp.

 - Hướng xử lý.

 • Kiểm tra điện áp ngõ vào có nằm trong giới hạn định mức nếu nó có xung đỉnh.

Lỗi LvA (Lv at accel).

 - Lỗi điện áp DC-BUS nhỏ hơn giá trị cài đặt ở thông số P06-00 trong quá trình tăng tốc.

 - Hướng xử lý.

 • Kiểm tra điện áp ngõ vào.
 • Kiểm tra sự thay đổi đột ngột của tải.

Lỗi Lvd (Lvat decel).

 - Lỗi điện áp DC-BUS nhỏ hơn giá trị cài đặt ở thông số P06-00 trong quá trình giảm tốc.

 - Hướng xử lý.

 • Kiểm tra điện áp ngõ vào.
 • Kiểm tra sự thay đổi đột ngột của tải.

Lỗi Lvn (Lv at normal SPD).

 - Lỗi điện áp DC-BUS nhỏ hơn giá trị cài đặt ở thông số P06-00 ở tốc độ cố định.

 - Hướng xử lý.

Lỗi GFF (Lỗi chạm đất).

 - Do chạm chập 1 trong 3 pha ngõ ra biến tần với tiếp địa (đất), hoặc có thể do 1 trong 3 pha của cuộn dây Stato chạm vỏ.

 - Hướng xử lý.

 • Tháo Mô tơ ra khỏ ngõ ra U, V, W Biến tần Delta, bật CB kiểm tra còn báo lỗi hay không nếu biến tần hoạt động bình thường thì kiểm tra 1 trong 3 pha mô tơ đã bị chạm võ, hoặc 1 trong ba pha bị rò điện xuống tiếp địa.

Lỗi OC (Lỗi quá dòng).

 - Biến tần bị cháy công suất IGBT dẫn tới ngắn mạch ngõ ra Biến tần Delta báo lỗi OC.

 - Bị ngắn mạch ngõ ra mô tơ do 2 trong 3 pha của Mô tơ chạm vào nhau, hoặc 1 trong 3 pha bị rò điện xuống tiếp địa.

 - Hướng xử lý.

 • Tháo Mô tơ ra khỏi biến tần nếu Biến tần còn báo lỗ thì khối công suất IGBT bị cháy.
 • Kiểm tra kỹ 3 pha biến tần xem có bị chạm chập, hoặc 1 trong 3 pha chạm với tiếp địa.

Lỗi OL (Lỗi quá tải).

 - Dòng điện cung cấp cho Mô tơ vượt quá khả năng dòng điện ngõ ra biến tần.

 - Hướng xử lý.

 • Kiểm tra hệ thống có thể bị kẹt tải.
 • Công suất biến tần có phù hợp với công suất của động cơ, công suất của biến tần có phù hợp với hệ thống tải.
 • Do vậy trước khi lắp đặt biến tần Quý khách hàng nên nắm vứng loại tải để chọn dòng biến tần.

Lỗi OV (Lỗi quá áp Bus DC).

 - Khi Động cơ mang tải có  quán tính lớn mô tơ biến thành máy phát hồi về biến tần hoặc thời gian tăng / giảm tốc quá ngắn dẫn đến điện áp tại Bus DC của biến tần dâng cao so với định mức--> Biến tần báo lỗi.

 - Hướng xử lý.

 • Với tải không cần dừng gấp thì có thể kéo dài thời gian tăng giảm tốc (Giả sử mặc định 10S thì tăng lên 30, 40S...).
 • Với tải cần tăng tốc nhanh, dừng gấp, mô tơ có quán tính cần gắn thêm điện trở xả (thông số điện trở xả như mặc định hãng biến tần).

Lý do nên chọn Huy Quang làm nhà cung cấp dịch vụ Sửa Servo Delta.

 • Đội ngũ kỹ sư đông, giàu kinh nghiệm. chuyên sửa servo delta và của các hãng khác. đặc biệt là công nghệ tối ưu của các hãng servo châu âu.

 • Là nhà nhập khẩu trực tiếp linh kiện, Phụ kiện chính hãng .

 • Kho linh kiện lớn, đối với những linh kiện tiêu chuẩn luôn luôn có sẵn.

Quy trình Sửa Servo Delta tại Huy Quang.

 • Bước 1: Tiếp nhận biến tần delta, servo thiết bị Thiết bị lỗi từ phía khách hàng.

 • Bước 2: Vệ sinh lại biến tần, servo delta thiết bị, kiểm tra tìm lỗi của thiết bị, Báo Giá cho Khách hàng 

 • Bước 3: Thông báo về lỗi biến tần, servo delta và đưa ra phương án xử lí.

 • Bước 4: Tiến hành sửa servo delta thay thế linh kiện, mô phỏng + chạy test thử giả định.

 • Bước 5: Bàn giao biến tần, servo thiết bị cho khách hàng và lưu trữ thông tin bảo hành.

Cam kết với khách hàng khi sửa lỗi Servo Delta tại Huy Quang

 • Giá sửa lỗi servo delta không quá 30% giá trị sản phẩm.

 - Linh kiện:

 • 100% nhập khẩu chính hãng.

 • Thời gian nhập nhanh.

 • Nâng cấp lên dòng cao nhất.

 - Bảo hành:

 • Tiêu chuẩn: 3 tháng-6 Tháng

 • Hoàn tiền 100% nếu trong thời gian bảo hành có phát sinh sự cố mà chúng tôi không thể khắc phục được.

 - Các khu vực Chúng tôi nhận sửa chữa Biến tần Delta, servo delta tại Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Tiền Giang, Tp. Cần Thơ, Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh,... 

 - Dịch vụ sửa chữa  Biến tần Delta, servo delta nơi tại TpHCM: Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Quận 1, Quận 3, Thủ Đức, Quận 5, Quận 6, Bình Tân, Phú Nhuận, chợ Nhật Tảo, chợ Dân Sinh, KCN Thuận Đạo, KCN Tân Bình, KCN Vĩnh Lộc, KCN Lê Minh Xuân, KCN Mỹ Phước 1, KCN Mỹ Phước 2, KCN Mỹ Phước 3, KCN Sóng Thần, KCN Linh Trung, KCN Hiệp Phước, KCX Tân Thuận, KCN Tân Tạo, KCN Tân Phú Trung, KCN Tây Bắc Củ Chi, KCN Đông Nam, KCN Tân Phú Trung,....

Đánh giá
Chọn đánh giá của bạn

Bài viết khác

Hướng dẫn cài đặt biến tần ABB | Ngắn gọn | Đơn giản | Dễ hiểu.
Hướng dẫn cài đặt biến tần ABB | Ngắn gọn | Đơn giản | Dễ hiểu.

Hướng dẫn cách tự cài đặt biến tần ABB ACS150, ACS355, ACS480,...

Bảng Mã Lỗi Biến Tần Fuji | Tiếng Việt | Đầy Đủ 26 Lỗi | Chi Tiết Nhất
Bảng Mã Lỗi Biến Tần Fuji | Tiếng Việt | Đầy Đủ 26 Lỗi | Chi Tiết Nhất

Bảng mã 26 lỗi biến tần Fuji Frenic - Mini, Mega, Lift, ACE,... Cùng...

Lỗi biến tần LS | Servo LS | LS Manual | Tiếng Việt | Chi Tiết Nhất
Lỗi biến tần LS | Servo LS | LS Manual | Tiếng Việt | Chi Tiết Nhất

Các lỗi thường gặp của biến tần LS iG5A, iC5, iS5, iE5, iV5,...

Bảng mã lỗi biến tần Siemens | Tiếng việt | Chi tiết | Đầy đủ các dòng
Bảng mã lỗi biến tần Siemens | Tiếng việt | Chi tiết | Đầy đủ các dòng

Bảng mã lỗi biến tần Siemens Sinamics V20, G110, G120, G120C, G120D,...

Bảng mã lỗi biến tần Delta | Tiếng việt | Chi tiết | Đầy đủ các dòng
Bảng mã lỗi biến tần Delta | Tiếng việt | Chi tiết | Đầy đủ các dòng

Bảng mã lỗi biến tần Delta - VFD - V, S, M, L, F, EL, E, B, C2000,...

Hướng dẫn cài đặt biến tần Delta | Ngắn gọn | Đơn giản | Dễ hiểu.
Hướng dẫn cài đặt biến tần Delta | Ngắn gọn | Đơn giản | Dễ hiểu.

Hướng dẫn cài đặt biến tần Delta - VFD - B, E, EL, F, G, L, M,...